COSNA - Cole Snauwaert Architectuur

multifunctionele loods

2019

Boom

Het ontwerp voor deze multifunctionele loods bracht ons bij een analyse van het rijke industriële verleden van de Rupelstreek. Vroeger werden grote delen van het landschap bedekt met een aaneenschakeling van droogloodsen voor de baksteenindustrie. Vandaag is het belangrijkste relict hiervan de site van steenbakkerij Frateur te Noeveren (Boom). 

De vier vaste kernen vormen de uitvalsbasis voor een veelvoud aan configuraties met mobiele wanden en zeilplafonds rondom de centrale landschapstuin. 


De aaneenschakeling van lange puntdaken en het concept waarbij de wanden enkel bij gebruik gevormd worden, verwijzen naar het historische gebruik van de droogloodsen. Het uitzicht van de originele loodsen wijzigde naarmate ze anders gebruikt werden. De eenvoudige houten structuur werd periodiek ingevuld met rijen drogende bakstenen en wisselde zo tussen open en gesloten, licht en massief. De vier vaste kernen vormen de uitvalsbasis voor een veelvoud aan configuraties met mobiele wanden en zeilplafonds rondom de centrale landschapstuin. 


Steenbakkerij Frateur

© 2020 Cole Snauwaert Architectuur

Offerandestraat 1-3 bus 1 | B-2060 Antwerpen