Interieur kantoor

COSNA


is jong, ambitieus, nieuwsgierig en heeft een frisse kijk op de (on)bebouwde wereld

 

denkt zowel op kleine als grote schaal na over ruimtes en gebouwen, nabij dorps- en stadskernen

 

bevraagt de context, ontwerpt stapsgewijs en zet in op efficiënt ruimtegebruik met een heldere planopbouw

 

hanteert een kritische houding voor datgene wat te behouden, nieuw of weg te halen is

 

onderzoekt aan de hand van schetsen en digitale modellen


bouwt op een respectvolle en duurzame manier in, onder, op en tussen het bestaande


Céline Snauwaert - Tom Cole

Tom Cole °1984

2018 - ...

Partner Cole Snauwaert Architectuur


2018 - ...

Designexpress | CAD & BIM consultant


2015

Selectie voor deelname Godecharleprijs


2013 - 18

Osar architects | projectarchitect


2012

Beschdacosta architectes (LU) | projectarchitect


2009

Nominatie VRP afstudeerprijs


2009

Diploma stedenbouw | Sint-Lucas Gent


2008

Erasmus | Universität Liechtenstein (LI)


2007 - 18

Eigen praktijk in wisselende samenwerking


2007 - 11

BULK architecten | stagiair en projectarchitect


2007

Laureaat Meesterproef | Vlaams bouwmeester


2007

Nominatie project² afstudeerprijs


2007

Diploma architectuur | Universiteit Antwerpen


kiest voor digitalisatie en innovatie in het hele projectverloop

 

wil spaarzaam omgaan met de beschikbare ruimte(s) en waar mogelijk op zoek gaan naar collectiviteitswinsten

 

focust op aanpasbaar en materiaalbewust bouwen en de verweving van wonen, werken en recreatie

 

gelooft in het vinden van een consensus, in geven en nemen

 

ambieert een verhoogde levenskwaliteit door goede private en publieke ruimtes te bedenken in dialoog met hun omgeving

 

verkent gretig nieuwe avonturen 

Céline Snauwaert - Tom Cole

Céline Snauwaert °1984

2018 - ...

Partner Cole Snauwaert Architectuur


2018

Diploma meubelmaker | Encora


2015 - 18

Veelaert architecten | projectarchitect


2013 - 15

Osar architects | projectarchitect


2012 - 13

C-re-a.i.d. / Tatu projects (TZ) | projectarchitect 


2011

Diploma vastgoedexpert | Syntra


2008

Jurylid architectuur 2de graad | UA


2007 - 12

BULK architecten | stagiair en projectarchitect


2007

Diploma architectuur | Sint-Lucas Gent


2006

Erasmus | UPV San Sebastián (ES)


2006

Crepain Binst architecture | vakantiestage


2005

Vrijwilligerswerk, VLIR-UOS (EC)

© 2023 Cole Snauwaert Architectuur

Offerandestraat 1-3 bus 1 | B-2060 Antwerpen